Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Frukostseminarium om regeringens arbetsmiljöstrategi 2016-2020

Publicerad

En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen. Den 1 februari överlämnade regeringen skrivelsen 2015/16:80 En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 till riksdagen. Strategin utgör en inriktning men omfattar också konkreta åtgärder. Fredag den 11 mars bjuds media in till att närvara vid ett fördjupat frukostseminarium om den nya arbetsmiljöstrategin. Statssekreterare Irene Wennemo presenterar strategin och deltar även i en paneldebatt med arbetsmarknadens parter.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem kommenterar också strategin. Deltagare i panelen är, förutom statssekreterare Irene Wennemo, representanter för Arbetsgivaralliansen, Svenskt Näringsliv, LO, TCO, SKL, SACO och Arbetsgivarverket.

Seminariet går att ta del av i efterhand på www.regeringen.se.

Tid och plats

Tid: fredag den 11 mars klockan 08.30–11.30

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Det finns ett begränsat antal platser för media att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Nadja Ben Ammar via telefon 08-405 56 70 eller per e-post till nadja.benammar(a)regeringskansliet.se senast torsdag den 10 mars klockan 16.00.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.