Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Gabriel Wikström till Karlskrona för sjukvårdsdialog med Landstinget Blekinge

Måndagen den 7 mars hålls en sjukvårdsdialog med Landstinget Blekinge. Statsrådet besöker även Blekinge idrottsförbund och tar del av deras integrationsprojekt och besöker testlabbet.

Folkhälso- och sjukvårdsministern besökte under 2015 samtliga landsting runt om i landet för dialog om situationen i hälso- och sjukvården. Dialogen kom också handla om de strategiska prioriteringar som regeringen har inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Under 2016 fortsätter dialogen med landets region- och landstingsledningar och fokus kommer bland annat att vara på kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården, som är en av de största utmaningarna för att kunna förbättra vården.

Blekinge idrottsförbund berättar om integrationsprojektet "Idrott på schemat bryter ny mark" som är riktat till SFI-elever. Ministern träffar ungdomar som ingår i projektet samt deras handledare.

Blekinge Health Arenas Testlabb drivs av Blekinge idrottsförbund. Dit kommer allt ifrån de bästa elitidrottarna och landslag, till lokala barn- och ungdomslag och motionärer genom idrottsföreningar, företag och olika folkhälsosatsningar.

Program:

10:00      
Sjukvårdsdialog med ledningen i landstinget Blekinge
Adress: Landstinget Blekinges Kansli, Martinsonsalen

13:00
Träffar Blekinge Idrottsförbund, Blekinge Health Arena
Adress: Arenavägen 5, 371 55 Karlskrona

13:45
Besöker Testlabbet, Blekinge Health Arena

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00