Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Högskolans arbete med hållbar utveckling ska utvärderas

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra en utvärdering av universitets och högskolors arbete med hållbar utveckling. Några exempel på områden som handlar om hållbar utveckling är etik, fattigdomsminskning, hållbar urbanisering, demokrati och förvaltning.

I år är det tio år sedan det skrevs in i högskolelagen att universitet och högskolor ska främja en hållbar utveckling för att såväl nuvarande som kommande generationer ska garanteras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa.

För att få en samlad bild av hur högskolan arbetar med de här frågorna och vilka resultat som har nåtts får UKÄ i uppdrag av regeringen att utvärdera universitets och högskolors arbete med hållbar utveckling.

- I vår globaliserade värld är det allt viktigare att ha kunskap om och förståelse för hur vi påverkar vår omvärld och våra medmänniskor. Våra studenter måste till exempel ges möjlighet att diskutera och reflektera över hur deras framtida yrkesroller kan påverka samhället när det gäller miljö, välfärd och rättvisa, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Utvärderingen ska redovisas den 1 september 2017.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.