Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Pressinbjudan: Ibrahim Baylan och Åsa Romson tar emot EU-kommissionär Miguel Arias Cañete för samtal om Sveriges klimat- och energiomställning

Måndag 7 mars välkomnar energiminister Ibrahim Baylan och klimat- och miljöminister Åsa Romson EU:s energi- och klimatkommissionär till Stockholm. Kommissionär Miguel Arias Cañete är inbjuden för att ta del av svenska lösningar inom klimat och energi samt för att samtala om svenska erfarenheter och prioriteringar.

− Klimat- och energiarbetet i EU och i Sverige behöver stärkas. Inte minst efter de gemensamma resultaten från klimatförhandlingarna i Paris, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

− Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland vad det gäller att ställa om vårt energisystem till förnybar energi. Samtidigt måste Sveriges och EU:s arbete gå hand i hand för att vi ska kunna driva vår offensiva energipolitik, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Program för dagen

Under förmiddagen hålls en door step med möjlighet för media att ställa frågor till kommissionären och energiministern mot bakgrund av morgonens studiebesök och rundabordssamtal.

Förmiddag

Studiebesök till Värtans nya kraftvärmeverk som drivs av 100% bioenergi

Rundabordssamtal: Europeisk energiomställning utifrån ett svenskt perspektiv.

Kl 10.25-10.40 Door step med kommissionär Cañete och energiminister Baylan. Plats: Fortum Värme, Lidingövägen 115

Eftermiddag

Möte mellan klimat- och miljöminister Romson, energiminister Baylan och EU-kommissionär Cañete

Seminarium vid Stockholms Universitet: Arbetet framåt efter COP21

Anmäl deltagande vid door step till pressekreterare Therese Knapp.

Välkommen!

Kontakt

Therese Knapp
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00