Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Klimat- och miljöminister Åsa Romson besöker Dalarna den 30 mars

Onsdagen den 30 mars reser Åsa Romson till Borlänge och Leksand för att besöka verksamheter som är ledande i omställningen till ett fossilfritt Sverige.

Under förmiddagen besöker Åsa Romson Borlänge kommun och Borlänge Energi. Borlänge Energi bidrar aktivt till utvecklingen av ett fossilfritt energisystem genom smarta energilösningar. De har bland annat nyligen fått bidrag till en förbehandlingsanläggning för matavfall till biogasproduktion via klimatsatsningen Klimatklivet.

På eftermiddagen besöker klimat- och miljöministern Leksands kommun och Leksands knäckebrödsfabrik. Företaget har ett långtgående miljöarbetet och är en av aktörerna i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Bland annat har man sett till att bageriet är fritt från fossilenergi.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Helena Hellström Gefwert.

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00