KO får stärkta möjligheter till sanktioner

Konsumentombudsmannen (KO) ska ges bättre verktyg vid sin tillsyn så att exempelvis otillåtna reklamkampanjer ska kunna stoppas direkt. Förslaget har lämnats till Lagrådet idag.

- Marknadsföringen gentemot konsumenter har blivit alltmer snabbrörlig och uppsökande. Att KO har tillgång till effektiva och avskräckande sanktioner är en förutsättning för ett fortsatt starkt konsumentskydd, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Konsumentombudsmannen kan i dag meddela exempelvis förbud mot en otillåten marknadsföringsåtgärd eller ett oskäligt avtalsvillkor under förutsättning att näringsidkaren godkänner detta. Om näringsidkaren inte gör det är alternativet för KO att väcka talan vid domstol. I Lagrådsremissen föreslås att KO ska kunna meddela förbud som blir bindande direkt. KO:s beslut ska kunna överklagas till domstol.

I Lagrådsremissen föreslås bland annat också en höjning av marknadsstörningsavgiften, den avgift som är avsedd för vissa allvarligare överträdelser av marknadsföringslagen. För att bedömningarna ska kunna bli mer nyanserade föreslås beloppsgränserna höjas från 5 000 – 5 miljoner kronor till 10 000–10 miljoner kronor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2016.

 

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-539 57 29
e-post till Martin Kling, via registrator
Mikael Pauli
Rättssakkunnig/Konsumentenheten
Telefon 08-405 53 82