Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Krafttag mot äktenskapstvång

Regeringen anser det bekymmersamt att syftet med lagstiftningen mot äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresor inte har uppnåtts. Åklagarmyndigheten kommer därför under veckan att ges i uppdrag att granska samtliga sådana ärenden som anmälts till åklagare och analysera varför åtal ännu inte har väckts.

2014 infördes brottsrubriceringarna äktenskapstvång (inklusive försök och förberedelse) samt vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Ett 50-tal ärenden har anmälts till åklagare, men inga av dessa fall har ännu lett till åtal. Syftet med lagstiftningen var att stärka skyddet mot ofrivilliga äktenskap.

– Det är önskvärt med fler åtal, vi måste säkerställa att de som gör sig skyldiga till äktenskapstvång också ställs till svars, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringen kommer därför under veckan att ge Åklagarmyndigheten i uppdrag att granska ärenden avseende äktenskapstvång, försök och förberedelse till äktenskapstvång samt vilseledande till äktenskapsresa.

I uppdraget kommer följande att ingå:

  • Åklagarmyndigheten ska granska samtliga ärenden som anmälts till åklagare.
  • Analysera skälen till att åtal ännu ej väckts.
  • Redogöra för vilken myndighetssamverkan som skett samt vid förekommande fall ange om ärenden har initierats av andra myndigheter.
  • Bedöma om det finns behov av åtgärder för att utveckla och höja kvaliteten på brottsutredningarna.
  • Bedöma om det finns behov av åtgärder för att stärka myndighetssamverkan.
  • Kartlägga ålder och kön hos målsägande.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 23 juni 2016.

Uppdrag till Åklagarmyndigheten att granska ärenden avseende äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapsresa

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00