Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Lagförslag om avgiftsfri mammografi till riksdagen

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Det är också den vanligaste cancerformen där det finns ett etablerat screeningprogram. Det är bakgrunden till förslaget om avgiftsfri mammografi som kommer ur den budgetöverenskommelse regeringen slutit med Vänsterpartiet.

Varje år diagnostiseras cirka 8 000 fall av bröstcancer. Mammografi sänker enligt Socialstyrelsen dödligheten i bröstcancer med 16-25 procent. Utvärderingar av bland annat avgiftsfriheten på mammografi i Stockholms läns landsting visar på att andelen som deltog i mammografi ökade när avgiften slopades, och mer än genomsnittet i socioekonomiskt utsatta områden.

Lagförslaget är en lag om avgiftsfri screening, där regeringen sedan i förordning avser att fastställa att det rör mammografi, samt bemyndiga Socialstyrelsen att fastställa närmare föreskrifter. Avsikten är att mammografi ska bli avgiftsfritt från den 1:e juli.

Syftet med avgiftsfriheten är att öka deltagandet i mammografiundersökningar. Socialstyrelsen rekommenderar att kvinnor i åldersgruppen 40 till 74 år kallas till regelbunden screening med mammografi.

- Genom avgiftsfriheten kan vi öka täckningsgraden för mammografi, inte minst i socioekonomiskt utsatta områden. Därigenom räddas liv. Det är ett viktigt steg i att göra såväl vård som hälsa mer jämställda och jämlika säger Gabriel Wikström, Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00