Innehållet publicerades under perioden

-

Lagförslag om enhetligt patentsystem

Publicerad

Snart införs ett enhetligt patentsystem i EU. I en proposition till riksdagen föreslår regeringen ökad rättssäkerhet för användare av det nya systemet.

Dagens europeiska patentsystem är splittrat. Den som har ett europeiskt patent måste följa procedurer som skiftar från land till land där patentet ska få verkan. Om en tvist uppstår om ett patent kan fallet prövas samtidigt i olika länder med risk för olika utgång. Det uppfattas ofta som dyrt, krångligt och rättsosäkert jämfört med andra patentmarknader, såsom USA och Japan.

När det enhetliga patentsystemet införs kan den som vill ha ett patent med samma verkan i nästan hela EU få detta i ett enda förfarande. Efter förslag från Sverige blir patentavgifterna låga. En gemensam patentdomstol inrättas för att pröva tvister.

Lagförslagen innehåller:

  • Ett skyddsnät för den som fått ett europeiskt patent och begär att patentet ska ha verkan i nästan hela EU
  • Ett skydd för affärshemligheter som patentdomstolen får tillgång till

Genom att öka rättssäkerheten ytterligare kompletterar lagförslagen de tidigare ändringar som banat väg för Sveriges formella anslutning till systemet.

– Det nya patentsystemet stärker förutsättningarna för både små och stora företag att skapa, växa och exportera med bas i Sverige. Exporterande företag är växande företag och de skapar nya jobb i Sverige, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Det enhetliga patentsystemet väntas träda i kraft under 2017.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Claes Almberg
Kansliråd
Telefon 08-405 84 94