Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström leder Folkrätts- och nedrustningsdelegationen

Publicerad

Idag sammanträder den återupprättade Folkrätts- och nedrustningsdelegationen för första gången under ledning av utrikesminister Margot Wallström. Bland annat ska delegationen diskutera huruvida Sverige ska ansluta sig till den humanitära utfästelsen. Deltagare är förutom utrikesministern folkrätts- och nedrustningsexperter, representanter från civilsamhället och ÖB.

- Jag ser fram emot delegationens viktiga arbete med förslag om hur regeringen kan arbeta för att stärka respekten för folkrätten och att främja internationell nedrustning, säger utrikesminister Margot Wallström.

Delegationen ger regeringen ytterligare en möjlighet att sätta hörnstenarna för svensk utrikespolitik i fokus: folkrätt och mänskliga rättigheter, internationell nedrustning samt arbetet mot terrorism och massförstörelsevapen.

Folkrätts- och nedrustningsdelegationen kommer nu att utarbeta förslag till svenska ställningstaganden och initiativ i frågor som rör den humanitära rätten och nedrustning, inklusive där dessa överbryggar eller tangerar andra folkrättsliga områden såsom mänskliga rättigheter. Delegationen kommer bland annat att genomlysa frågan om Sverige ska ansluta sig till den humanitära utfästelsen för kärnvapenförbud som hittills 125 länder ställt sig bakom.

Delegationen förväntas sammanträda två till tre gånger per år.

Kontakt

Louise Wileen Bjarke
Stabschef hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon 08-405 53 61
Mobil 073-0627877
e-post till Louise Wileen Bjarke