Mer matematik i årskurs 4-6

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag om utökad undervisningstid i grundskolans årskurs 4-6. Syftet är att eleverna ska få mer matematik på schemat.

Det är av stor vikt att elever i grundskolan och motsvarande skolformer får de kunskaper i matematik som de kommer att behöva i yrkeslivet eller för fortsatta studier. Svenska elevers matematikkunskaper har försämrats under 2000-talet vilket bekräftas i flera internationella utvärderingar. Eleverna har rätt att få det stöd de behöver för att nå kunskapskraven.

Undervisningstiden i matematik har tidigare utökats för elever i årskurs 1-3 och sedan budgetpropositionen för 2014 har det redogjorts för att utökad undervisningstid också kommer ske för elever i årskurs 4-6 med start läsåret 2016-2017. I lagrådsremissen föreslås att den minsta totala undervisningstiden i matematik utökas successivt med 105 timmar i grundskolan. Detta föreslås också för grundsärskolan (utom för inriktningen träningsskola), specialskolan och sameskolan.

- Matematiken behöver stärkas i skolan. Både för elever som behöver mer tid för att nå kunskapskraven och för elever som med mer tid kan nå mycket längre. Det här är ett steg vi tar i bred samsyn och som varit känt länge. Vi har en stor lärarbrist som byggts upp under lång tid, men det går inte att backa ur problemet. Att stärka ämnet matematik är också ett sätt göra det mer attraktivt att bli mattelärare, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Satsningen kommer att ske successivt, men kommunerna kommer att ersättas fullt ut redan från start. Sammanlagt kommer kommunerna ersättas med 245 miljoner kronor i år och 490 miljoner kronor permanent från och med nästa år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Regeringen för fortsatt samtal med de borgerliga oppositionspartierna i syfte att lägga fram förslag på en stadieindelad timplan. I det sammanhanget behandlas riksdagens tillkännagivande om undervisningstid i andra årskurser.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 16 05
e-post till Emma Stark