Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nyanlända ungdomar får läsa språkintroduktion på folkhögskolor

Publicerad

I dag har regeringen tagit beslut om att fem kommuner i Östergötland ska få dispens att överlämna undervisning inom gymnasieskolans språkintroduktion till ett antal folkhögskolor. Vissa folkhögskolor erbjuder även möjlighet att bo på skolan.

I dag har regeringen tagit beslut om att fem kommuner i Östergötland ska få dispens att överlämna undervisning inom gymnasieskolans språkintroduktion till ett antal folkhögskolor. Vissa folkhögskolor erbjuder även möjlighet att bo på skolan.

- För att alla ska klara gymnasieskolan måste vi vända på varje sten. Folkhögskolans pedagogik bygger på att se hela människan och den har god förmåga att lyfta människor. Jag tror att den kan vara ett bra alternativ för vissa nyanlända och kan bidra till att fler kan klara av skolan, säger Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Förutom studier i svenska som andraspråk kan de elever som väljer att läsa språkintroduktion på folkhögskola läsa kurser i andra ämnen, både på folkhögskolan och på kommunens gymnasieskola.

Ta del av yrkesvägledning

Samtidigt som folkhögskolorna tar över undervisningen av eleverna är kommunen fortfarande huvudman, vilket betyder att de nyanlända eleverna får ta del av gymnasieskolans studie-och yrkesvägledning, elevhälsa och modersmålsundervisning samtidigt som de går på folkhögskola.

Beslutet gäller Kinda, Linköpings, Norrköpings, Åtvidabergs och Ödeshögs kommun. De får överlämna uppgiften att bedriva undervisning inom gymnasieskolans introduktionsprogram språkintroduktion till huvudmännen för följande folkhögskolor:

  • Bona folkhögskola ekonomisk förening (Bona folkhögskola),
  • Liljeholmens folkhögskoleförening (Liljeholmens folkhögskola),
  • Linköpings stifts folkhögskolestiftelse (Vadstena folkhögskola),
  • Föreningen Marieborgs folkhögskola (Marieborgs folkhögskola),
  • Den ideella föreningen Sommenbygdens folkhögskola (Sommenbygdens folkhögskola) och
  • Studiefrämjandet Riksförbundet och Riksförbundet Sveriges 4H (Valla folkhögskola).

Regeringen har ansett att det i detta fall föreligger särskilda skäl för att medge att de ansökande kommunerna får överlämna undervisningen inom introduktionsprogrammet språkintroduktion på entreprenad till de aktuella folkhögskolorna.

Beslutet gäller till och med den 30 juni 2019.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.