Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Överenskommelsen om Östersjöplanen nådd

Publicerad

Regeringen välkomnar att rådet och Europaparlamentet i trilogförhandlingar nått en provisorisk överenskommelse om en flerårig plan för torsk, sill och skarpsill i Östersjön. Detta innebär att det dödläge som funnits mellan institutionerna i EU kring förvaltningsplaner brutits.

Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande 2009 har institutionerna i EU haft svårt att komma överens om innehållet i förvaltningsplaner vilket inneburit att alla gamla förvaltningsplaner legat fast trots att flera varit inaktuella i förhållande till biologisk rådgivning. Mer än åtta år har gått sedan man senast antog en flerårig plan för fiske, med denna överenskommelse öppnar upp för att man nu kan komma vidare med andra planer för fiskebestånden i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.

Förvaltningsplaner är viktiga instrument för att säkerställa hållbart fiske. Det är viktigt att planerna nu uppdateras enligt den gemensamma fiskeripolitiken som antogs 2013. Den nya planen kommer bl.a. att möjliggöra en mer anpassningsbar förvaltning av bestånden i Östersjön utifrån biologiska förutsättningar, möjliggöra regionalisering och underlätta genomförandet av landningsskyldigheten.

- En överenskommelse om en plan för vårt närområde Östersjön har varit prioriterat från svensk sida under hela förhandlingen varför det var ett glädjande besked att överenskommelse nåtts denna vecka säger Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht.

Nästa steg är att texten, efter slutgranskning och översättning ska antas av rådet och Europaparlamentet formellt.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00