Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Presseminarium inställt!

På grund av händelserna i Bryssel ställs dagens presseminarium om fossilfria transporter och resor in.