Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Påminnelse: Presseminarium om regeringens arbete för fossilfria transporter och resor

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå dit är en omställning av transportsektorn nödvändig. Det är möjligt att bryta fossilberoendet och minska utsläppen. Sedan regeringstillträdet har regeringen ägnat mycket kraft åt detta och arbetar med ett stort antal åtgärder för att nå fram.

Tisdagen den 22 mars redogör klimat- och miljöminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Anna Johansson för regeringens pågående och kommande arbete på området.

Tid: Tisdag 22 mars kl. 11.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Pressbriefingen kommer att webbutsändas på regeringens webbplats http://www.regeringen.se

Medtag presslegitimation

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Therese Knapp
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00