Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Barnrättighetsutredningen överlämnar sitt betänkande till Åsa Regnér

Publicerad

Fredag den 11 mars överlämnar Barnrättighetsutredningen sitt betänkande till barnminister Åsa Regnér. Media bjuds in till en pressträff klockan 11.00 i Rosenbad.

Barnrättighetsutredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till hur FN:s barnkonvention kan göras till svensk lag.

Vid pressträffen deltar barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér samt regeringens särskilda utredare Anita Wickström.

Medtag presslegitimation och anmäl deltagande till pressekreterare Joanna Abrahamsson.

Tid och plats

Tid: Fredag den 11 mars klockan 11.00

Plats: Pressrummet, Rosenbad

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00