Pressinbjudan: Indelningskommittén presenterar diskussionsunderlag angående Sveriges framtida regionala indelning

Under onsdagen den 9 mars presenteras ett första underlag från Indelningskommittén. Underlaget är att betrakta som ett diskussionsunderlag inför den fortsatta dialogprocessen mellan kommittén och landets regioner och landsting.

Pressträffen leds av Indelningskommitténs båda ledamöter; Barbro Holmberg och Kent Johansson och civilminister Ardalan Shekarabi närvarar för att ta del av diskussionsunderlaget.

Datum och tid: 9 mars kl 15:30
Plats: Hotell Hilton, Slussen

För närmare information gällande Indelningskommitténs arbete vänligen kontakta huvudsekreterare Johan Krabb.

För kontakt med civilminister Ardalan Shekarabi vänligen kontakta pressekreterare Peter Skeppström.

Kontakt

Johan Krabb
Huvudsekreterare
Mobil 070 51 90 224
e-post till Johan Krabb
Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bakgrund

Regeringen tillsatte den 2 juli 2015 en utredning som ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Enligt direktiven till Indelningskommittén kan de lämna betänkanden i juni 2016 och augusti 2017. Det diskussionsunderlag som nu presenteras baseras på de diskussioner kommittén haft i länen, tidigare utredningar och Indelningskommitténs egna analyser. Indelningskommittén tar utifrån kartbilden dialogen vidare till nästa steg.

En ny läns- och landstingsindelning kan träda ikraft 1 januari 2019 eller 1 januari 2023. Indelningskommittén ska lämna ett förslag till regeringen som sedan i sin tur lägger ett förslag till riksdagen.