Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressinbjudan: Statsministern och arbetsmarknadsministern kommenterar kommissionens förslag till förändringar i utstationeringsdirektivet

Publicerad

EU-kommissionen har idag antagit förslag till ändringar i utstationeringsdirektivet. Med anledning av det kommer statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att kommentera kommissionens förslag.

Tid och plats

Tid: tisdag den 8 mars klockan 17.00

Plats: Bella Venezia, Rosenbad (inpassering via Kopparporten från klockan 16.30)

Medtag presslegitimation.

Välkomna!

Utstationeringsdirektivet

Utstationeringsdirektivet innehåller regler för personer som utstationeras av sin arbetsgivare till ett annat land, för att arbeta där under en begränsad tid. Regeringen har tillsammans med flera andra länder drivit på för att få till stånd en ändring av utstationeringsdirektivet. Principen bör vara lika lön för lika arbete enligt tillämpliga lagar och kollektivavtal i arbetslandet, med respekt för den fria rörligheten.

Kontakt

Anne Ekberg
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.