Pressinbjudan: Statsministern och arbetsmarknadsministern kommenterar kommissionens förslag till förändringar i utstationeringsdirektivet

EU-kommissionen har idag antagit förslag till ändringar i utstationeringsdirektivet. Med anledning av det kommer statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att kommentera kommissionens förslag.

Tid och plats

Tid: tisdag den 8 mars klockan 17.00

Plats: Bella Venezia, Rosenbad (inpassering via Kopparporten från klockan 16.30)

Medtag presslegitimation.

Välkomna!

Utstationeringsdirektivet

Utstationeringsdirektivet innehåller regler för personer som utstationeras av sin arbetsgivare till ett annat land, för att arbeta där under en begränsad tid. Regeringen har tillsammans med flera andra länder drivit på för att få till stånd en ändring av utstationeringsdirektivet. Principen bör vara lika lön för lika arbete enligt tillämpliga lagar och kollektivavtal i arbetslandet, med respekt för den fria rörligheten.

Kontakt

Anne Ekberg
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial