Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Pressinbjudan: Utredning om nationella prov överlämnas

I morgon, torsdag 31 mars, tar utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic emot betänkandet ”Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning”.

Den särskilda utredaren Tommy Lagergren har haft i uppdrag att göra en översyn av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan. Syftet är att åstadkomma ett effektivare och tillförlitligare nationellt sammanhållet system för bedömning, uppföljning och utvärdering av elevers kunskaper med minskad administrativ börda för lärare.

Tid: 12.15

Plats: Pressrummet, Rosenbad

Anmälan sker till pressekreterare Emma Stark. Medtag presslegitimation.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 16 05
e-post till Emma Stark
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00