Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

PTS får tillsynsansvar för TSM-förordningen

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en ändring i förordningen om elektronisk kommunikation som innebär att Post- och telestyrelsen (PTS) får tillsynsansvaret för den s.k. TSM-förordningen.

I februari i år lämnade regeringen över en proposition (prop. 2015/16:92) om ändringar i lagen om elektronisk kommunikation för att komplettera TSM-förordningen. I dag beslutade regeringen att Post- och telestyrelsen ska fungera som tillsynsmyndighet för förordningen.

TSM-förordningen beslutades av EU förra året och ska tillämpas i medlemsstaterna från den sista april 2016. Den innehåller, förutom en del om roaming, regler om tillhandahållande av internetanslutningstjänster. Det rör bl.a. bestämmelser om innehåll i avtal och om likabehandling av trafik. Syftet är att skydda slutanvändarna och samtidigt som internets ekosystem fortsätter att fungera som en motor för innovation. I samband med detta träder nationella regler i kraft som ger PTS möjlighet att om det skulle behövas meddela förelägganden och förbud för att se till att EU-förordningen följs.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.