Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 10 mars till den 8 april.

I dag, torsdagen den 3 mars, har regeringen beslutat att förlänga den inre gränskontrollen ytterligare från den 10 mars till och med den 8 april. Regeringen bedömer att de förhållanden som låg till grund för de tidigare besluten fortfarande gäller.

– Europa har inte klarat av uppgiften att upprätthålla sina yttre gränser. Tills vi kan se en gemensam europeisk lösning tvingas Sverige att arbeta med kortsiktiga nationella åtgärder. De inre gränskontrollerna ger oss fortsatt bättre kontroll över vilka som kommer in i landet och möjlighet att upprätthålla den allmänna ordningen och inre säkerheten, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringen avser att återkomma om det efter den 8 april fortfarande finns behov av att ytterligare förlänga kontrollen.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Gränskontroll vid inre gräns

Regeringen beslutade den 12 november 2015 att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns. Regeringen har sedan vid flera tillfällen beslutat att förlänga gränskontrollen.