Regeringen föreslår förändringar i rätten till bistånd för asylsökande

Rätten till bistånd ska upphöra för personer som fått utvisnings- eller avvisningsbeslut när dessa har fått laga kraft. Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen. Förslaget gäller inte barnfamiljer och är en del av den överenskommelse som regeringen och de borgerliga partierna slöt i oktober 2015.

Till följd av bland annat flera allvarliga konflikter i omvärlden har antalet asylsökande som sökt sig till Sverige under 2015 varit rekordhögt. I EU är Sverige ett av de länder som under senare tid tagit emot flest asylsökande per capita. Utmaningarna för det svenska asylsystemet är därför mycket stora.

Mot denna bakgrund enades regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i oktober 2015 om vissa nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända.

Nu föreslår regeringen därför att rätten till bistånd som regel ska upphöra för vuxna personer som inte bor tillsammans med ett barn, när personens avvisnings- eller utvisningsbeslut får laga kraft eller en kort tid därefter. Det innebär att både dagersättningen och rätten till asylboende ska upphöra. Enligt dagens regler upphör rätten till bistånd normalt först när personen lämnar landet, även när det finns ett beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft.

Lagen lämnas i en extra ändringsbudget för att inte försena ikraftträdandet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.

Prop. 2015/16:146 Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh