Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen föreslår starkare skydd för visselblåsare

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat propositionen 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Förslaget innebär en förstärkning av det skydd som redan finns för visselblåsare genom att arbetstagare som utsätts för en repressalie av sin arbetsgivare i strid med den nya lagen ska ha rätt till skadestånd.

Redan i dag finns reglering som skyddar arbetstagare som slår larm, regeringen anser dock att det finns ett behov av att förstärka skyddet. En arbetstagare som överväger att slå larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet ska kunna göra det utan att riskera att drabbas av repressalier från arbetsgivarens sida. Detta gäller inte minst eftersom det finns ett allmänintresse av att allvarliga missförhållanden kommer fram och kan åtgärdas.

Som grund­läggande krav för att lagen ska vara tillämplig föreslås gälla att det ska vara fråga om ett larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.

Förutom arbetstagare skyddas också inhyrda i förhållande till inhyraren genom att de jämställs med arbetstagare vid tillämpning av lagen.

Förslaget innebär inte någon inskränkning av det skydd som kan gälla på annan grund. Lagen föreslås vara tvingande till arbetstagarens fördel.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.