Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen inrättar exportcenter i Östergötland, Västerbotten, Skåne, Kronoberg, Västra Götaland och Dalarna

Publicerad

Regeringen har nyligen fattat ett beslut om att inrätta regionalt exportcenter i sex län i Sverige enligt principen "en dörr in" för företag som vill ta klivet ut på exportmarknaden.

Den svenska exporten går generellt sett bra. Exporten ökade med hela fem procent i hela landet det senaste året, vilket kan jämföras med en ökning på endast en procent i genomsnitt under de senaste åtta åren.

Andelen exporterande företag är emellertid endast 10 procent av alla företag. Ett av regeringens mål att andelen exporterande företag ska öka. Inrättandet av regionala exportcenter syftar till öka andelen exporterande företag samt att hjälpa framförallt små och medelstora företag att ta klivet ut på exportmarknaden.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg lanserade i september Sveriges exportstrategi för att stärka den svenska exporten och skapa nya jobb i hela Sverige. Strategin togs fram i dialog med näringslivet, som inte minst framförde att det var svårt att navigera bland olika offentliga aktörer som på olika sätt stöder exportsatsningar.

Regeringen har nu fattat beslut att inrätta regionala exportcentra – till en början – i sex län i Sverige: Skåne, Västra Götaland, Kronoberg, Östergötland, Dalarna och Västerbotten. Målet ska vara att varje företag får kontakt med rätt person i rätt organisation med sin fråga eller sitt problem inom en arbetsdag (24 timmar), enligt principen "en dörr in".

Hos de regionala exportcentra ska företag erbjudas stöd i sin internationalisering eller exportsatsning och exportcentra ska underlätta för företagen att hitta rätt bland de offentliga aktörer som på olika sätt ger stöd till affärsutveckling och internationalisering.

I varje regionalt exportcentrum ska den regionalt utvecklingsansvariga och den regionala representationen för Almi Företagspartner AB, nätverket Enterprise Europe Network, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Exportkreditnämnden och Tillväxtverket ingå i den mån sådan finns.

Även handelskamrar, företagsinkubatorer och lokala näringslivskontor ska inbjudas att medverka om de vill det. Tillväxtverket ges i uppdrag att samordna inrättandet av dessa exportcentra.

- När jag förra året lanserade Sveriges Exportstrategi var det mot bakgrund av att Sverige behöver ta marknadsandelar i världshandeln, säger Mikael Damberg.

- Jag vill att fler företag ska ta klivet ut på exportmarknaden. Därför inrättar regeringen nu regionala exportcenter i sex län i Sverige. Det måste vara lättare för företagen att hitta hjälp för ta sig ut på exportmarknaderna. Inom 24 timmar ska varje företag ha fått hjälp med sin fråga eller problem, säger Mikael Damberg.

Beslutet är en av flera insatser för att förenkla för företagen. Mikael Damberg har tidigare lanserat Team Sweden för att förbättra samordningen av exportstödet och för att kunna kraftsamla på de stora affärerna och de viktigaste marknaderna. Likaså har Tillväxtverket fått i uppdrag att bygga ut hemsidan verksamt.se med exportinformation och länkar till alla relevanta myndigheter.

- Regeringen visar nu i handling att vi menar allvar med att öka exporten och skapa nya jobb. Den svenska exporten ökar nu starkt men vi kan inte luta oss tillbaka och tro att det varar för evigt, avslutar Mikael Damberg.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.