Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen vill ha centrum för giftfria produkter

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning för att se hur man arbetar mest effektivt för att ersätta farliga ämnen med säkrare alternativ, enligt den så kallade substitutionsprincipen. Målet är ett kunskapscentrum för att förse företag, forskare och alla som arbetar med kemikalier ökad kunskap om giftiga ämnen och vilka alternativ som går att använda.

Utredningen ska titta på hur ett sådant centrum ska kunna erbjuda kunskap men även bidra till utveckling av giftfria, hållbara kemiska produkter, varor och icke-kemiska metoder och tekniker.

− Regeringen är fast besluten om att barn och vuxna ska slippa oroa sig för att till exempel kläder eller livsmedel ska innehålla farliga ämnen. Vi vill öka takten för att förverkliga målet om en giftfri vardag, och bättre kunskap om farliga kemikalier är centralt.

− Fler företag måste med på tåget och med ett substitutionscentrum vill regeringen ge alla som arbetar med kemikalier någonstans att vända sig, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Annika Helker Lundström, nationell miljömålssamordnare för näringslivet och tidigare vd för Svensk Vindenergi, utses till särskild utredare för uppdraget. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Kontakt

Jesper Liveröd
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Monica Törnlund
Ämnesråd, Kemikalieenheten
Telefon 08-405 10 00 (vxl)
Mobil 076-845 86 85

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Om handlingsplan för giftfri vardag

Kemikalieinspektionen fortsätter på uppdrag av regeringen med handlingsplanen för en giftfri vardag med planen för 2015–2020. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.