Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Regeringen vill se effektivare beslag och husrannsakan

Regeringen beslutar i dag att ge Niklas Wågnert, hovrättsråd samt vice ordförande i Svea hovrätt, som särskild utredare i uppdrag att se över reglerna om beslag och husrannsakan. Syftet är att skapa moderna regler som möjliggör effektiva och rättssäkra brottsutredningar.

– För att kunna utreda brott effektivt behövs moderna regler. När teknikutvecklingen går framåt måste också metoderna för beslag och husrannsakan ses över, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Beslag och husrannsakan är viktiga verktyg i brottsutredningsverksamheten. Flera av bestämmelserna har inte ändrats sakligt sedan de kom till på 1940-talet. Samtidigt har den tekniska utvecklingen inneburit att det har utvecklats nya brottstyper och nya tillvägagångssätt för att begå brott. Viss brottslighet har också blivit svårare att utreda och lagföra. Utredaren ska därför se över hur reglerna om beslag och husrannsakan kan anpassas till modern teknik.

I uppdraget ingår även att ta ställning till om arbetsmetoden att kopiera beslagtaget material bör lagregleras och om beslagtagna handlingar ska betraktas som allmänna handlingar.

Utredaren ska också ta ställning till om det bör bli lättare att ta meddelanden mellan nära anhöriga i beslag. Det är en viktig åtgärd för utredningar av brott i nära relationer.

– Om en dator beslagtas för att komma åt enskilda filer är det inte rimligt att allt innehåll kan bli offentlig handling, säger inrikesminister Anders Ygeman

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 28 september 2017.

Dir. 2016:20 Moderna regler om beslag och husrannsakan

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00