Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sänkt skatt på biodrivmedel

Publicerad

Regeringens ambition är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Att få ned utsläppen från transporter och resor är en prioriterad del av detta arbete. Ett viktigt steg i arbetet med att nå målet är att gynna förnybara drivmedel. Därför remitterar Finansdepartementet i dag ut en promemoria med förslag om att energiskatten för biodrivmedel ska sänkas.

För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och hel befrielse från koldioxidskatt. Skattebefrielsen utgör statligt stöd enligt EU-rätten.

Kommissionen har godkänt Sveriges skattebefrielse av biodrivmedel t.o.m. den 31 december 2018 för flytande biodrivmedel och t.o.m. den 31 december 2020 för biogas som drivmedel.

Statsstödsgodkännandena är förenade med vissa villkor som måste uppfyllas för att skattenedsättning ska få ges. Ett av villkoren är att biodrivmedlet inte får överkompenseras i förhållande till det fossila drivmedel det ersätter.

Energimyndigheten har i uppdrag att regelbundet lämna rapporter till regeringen om de skattebefriade biodrivmedlen överkompenserats. Övervakningsrapporten för 2015 visar att god marginal till överkompensation finns för flera biodrivmedel. Mot den bakgrunden remitterar Finansdepartementet i dag en promemoria med förslag om ökad befrielse från energiskatt för dessa biodrivmedel.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jesper Liveröd
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Wallentin
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 25 90
e-post till Anna Wallentin, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.