Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Sjukvårdens proffs måste få vara just vårdproffs – dokumentation och administration i fokus på kompetensförsörjningssamtal

På tisdagen hölls ett möte inom ramen för den nationella samlingen för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning som fokuserade på sjukvårdens administration och dokumentation. Med på mötet var, förutom folkhälso- sjukvårds-, och idrottsminister Gabriel Wikström, även representanter från Sverige Kommuner och Landsting, statliga myndigheter, flera enskilda regioner och landsting, Vårdföretagarna, och fackförbund inom vården.

– Sjukvårdens proffs måste få bättre förutsättningar att vara just proffs. Om vi kan skapa ett mer ändamålsenligt arbete med dokumentation och administration frigör vi också tid för patientkontakt säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Samtalen kretsade bland annat kring behovet av att dokumentera rätt saker, vara tydlig med syftet för allt man gör, och att också väga nyttan av att dokumentera något mot insatsen som krävs för att få det gjort är gemensamma utmaningar för stat och landsting. Behovet av ändamålsenliga tekniska verktyg och lagstiftning för området var också ett samtalsämne.

På mötet fanns samsyn om utmaningarna, men också om komplexiteten i området. "IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till information för vårdens medarbetare" är också ett av tre fokusområden i regeringens satsning på den så kallade professionsmiljarden.

Diskussionen syftade till att ge medskick till såväl regeringens som andra aktörers arbete på området.

Den nationella samlingen för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning fortsätter i början av april med ett möte om kompetensförsörjningen av yrkesgrupper som utbildas på gymnasie- och vuxenutbildningsnivå.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00