Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Smartare miljöinformation med Digitalt först

Publicerad

Naturvårdsverket fick av regeringen i dag, den 10 mars, uppdraget att verka för Digitalt först – för smartare miljöinformation. Med en smartare miljöinformation ska det bli enklare att få en helhetsbild så att vi kan möta klimatutmaningen och att nå miljömålen. Det ska bli enklare att använda och förstå informationen som idag samlas in hos myndigheter, kommuner och andra intressenter.

Nu har Naturvårdsverket fått i uppdrag att verka för smartare miljöinformation. Naturvårdsverket ska i uppdraget fungera som en utvecklingsmyndighet genom att främja öppen och datadriven innovation som står medborgare och företag till tjänst.

- Genom att digitalisera miljöinformationen kan smarta digitala tjänster, på ett enkelt sätt och direkt i din mobil, skapa medvetenhet om vilka farliga ämnen som finns i produkter eller din omgivning. Det gör det lättare för människor att göra klimatsmarta val, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Resultatet av uppdraget skulle exempelvis kunna innebära att privatpersoner får bättre tillgång till miljöinformation, att informationsutbyte blir effektivare mellan myndigheter. Smartare miljöinformation ger också ökade möjligheter att påverka på miljöområdet.

- Genom uppdraget ökar möjligheterna att samla in och sprida miljödata på nya innovativa och kostnadseffektiva sätt. Det ska vara lätt att göra rätt, och då är enkel tillgång till information grunden, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

I budgetpropositionen för 2016 har regeringen gjort bedömningen att digitala tjänster ska, så långt som möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och företag. Uppdraget till Naturvårdsverket följer denna linje och är också ett led av regeringens avsiktsförklaring med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en digital förnyelse av det offentliga Sverige.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.