Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådet Kristina Perssons analysgrupp presenterar nya reformer för en socialt hållbar arbetsmarknad

Publicerad

I dag överlämnar analysgruppen för Arbetet i framtiden sin andra delrapport ”En socialt hållbar arbetsmarknad” till Kristina Persson, ministern för strategi- och framtidsfrågor.

Rapporten pekar ut tre särskilt angelägna områden med reformförslag:

  • Inträdet på arbetsmarknaden och förbättrad matchning
  • En mer inkluderande arbetsmarknad
  • Likvärdig inkomsttrygghet för alla på framtidens arbetsmarknad

Den externa och oberoende analysgruppen för arbetet i framtiden leds av Annelie Nordström, ordförande Kommunal, och Klas Eklund, seniorekonom på SEB.

- I rapporten presenterar vi reformer på åtgärder som bör vidtas eller vidareutvecklas för att bättre ta tillvara potentialen i hela arbetskraften och stärka sammanhållningen på framtidens arbetsmarknad, säger Annelie Nordström, ordförande i analysgruppen arbetet i framtiden

Om förslagen

Gruppen föreslår bland annat:

  • Ge möjlighet att via yrkesvux skaffa sig en fullständig gymnasial yrkesutbildning och behörighet till universitet och högskola.
  • Inför fler yrkeslegitimationer i samverkan med branscherna för att öka intresset för yrkesutbildning.
  • Underlätta inträdet i arbetslivet för nyanlända med kort utbildning genom validering av färdigheter och kompetenser som förvärvats på andra sätt än genom utbildning.
  • Ge möjlighet till ersättning motsvarande grundersättningen i arbetslöshetsförsäkringen för personer som ännu inte är etablerade på arbetsmarknaden, det rör sig framförallt om nyanlända och unga.
  • Pröva en modell med samhällsjobb i offentligt finansierade verksamheter för personer med små möjligheter till vanligt jobb inom rimlig tid.
  • Utforma socialförsäkringarna för en digitaliserad arbetsmarknad där allt färre har fasta anställningar.

- Arbete pågår inom regeringen för att underlätta inträdet för unga och nyanlända och bredda vägarna in i yrkeslivet. Men mer behöver göras. För att främja entreprenörskap bland nyanlända pekar vi i analysgruppen på behovet av en entreprenörsförmedling och ett mentorsystem där redan etablerade företagare kan stödja nyanlända i uppstart och utveckling av nya verksamheter, säger Klas Eklund, ordförande i analysgruppen arbetet i framtiden.

 

Hela delrapporten finns här

Kontakt

Katinka Hort
Huvudsekreterare för analysgruppen Arbetet i framtiden, Kansliet för strategi- och framtidsfrågor
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Om analysgruppen för arbetet i framtiden

Fokus för analysgruppen ligger på hur arbetskraften och arbetet som sådant påverkas av globalisering och teknisk utveckling. Gruppen ska föreslå politiska åtgärder som leder till förbättrade förhållanden på arbetsmarknaden och ett hållbart arbetsliv, och som därigenom kan bidra till hög sysselsättning och låg arbetslöshet.

Om kansliet för strategi- och framtidsfrågor

Som stöd för statsrådet Kristina Perssons arbete, finns Kansliet för strategi- och framtidsfrågor. Kansliet ska stödja regeringens arbete med att säkerställa en framtidsinriktad idé- och politikutveckling. Fokus ligger på långsiktiga, komplexa och sektorsövergripande frågeställningar som behöver ökad uppmärksamhet, initiativ och samordning. Statsrådet har tillsatt tre oberoende analysgrupper.