Innehållet publicerades under perioden

-

Kristina Persson har entledigats, Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-

Svensk delegation deltar i G20 och B20-möten om grön finansiering i London 21-23 mars

Publicerad

G20 har, under Kinas ordförandeskap 2016, tillsatt en ny arbetsgrupp för grön finansiering för att lyfta det finansiella systemets roll för hållbar utveckling. Sveriges policy- och marknadsutveckling inom grön finansiering betraktas som mycket intressant och relevant. En svensk delegation, bestående av tjänstemän från Regeringskansliet och ledande svenska marknadsaktörer, deltar i G20-arbetsgruppens arbetsmöte och policyforum 21-23 mars.

- 2015 var den hållbara utvecklingens år och 2016 blir de hållbara finansernas år. Sverige är en föregångare inom grön finansiering och kan ha en stark röst globalt, t.ex. inom G20. Arbetet behöver bedrivas strategiskt och långsiktigt för att uppnå målen för en hållbar utveckling, säger ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Kristina Persson.

- Med hållbar utveckling som ett nytt och prioriterat mål på våra finansiella marknader och med flera marknadsaktörer som ligger långt fram är Sveriges policy- och marknadserfarenheter både uppskattade och eftertraktade. Vi ska ta ledartröjan för att inspirera och påverka, säger finansmarknads- och konsument­ministern, biträdande finans­minister, Per Bolund.

Sveriges policy- och marknadserfarenheter inom gröna obligationer och hållbarhetsdrivna investeringar bidrar nu till policydiskussionerna inom G20. Det handlar om hur en global grön obligationsmarknad kan utvecklas och hur det globala finansiella systemet kan bidra till en grön omställning, inte minst för att mobilisera resurser för det ambitiösa klimatavtalet från Paris. En svensk delegation, bestående av tjänstemän från Finansdepartementet och Framtidskansliet på Statsrådsberedningen samt representanter från SEB, Fjärde AP-fonden och Kommuninvest deltar i G20:s arbetsgruppsmöte och B20:s konferens "The Future of Green Finance" i London den 21 och 23 mars. I G20-arbetsgruppen Green Finance ingår SEB som observatör och s.k. knowledge partner inom gröna obligationer.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00
Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-5395729
e-post till Martin Kling