Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svensk träindustri lyfts fram när Sven-Erik Bucht besöker Japan

Publicerad

Nästa vecka åker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till Japan för att delta i en serie främjandeaktiviteter under parollen "The Treasures of the Forest" som arrangeras av den svenska ambassaden i Tokyo, tillsammans med Business Sweden och Tillväxtanalys. Under besöket i Japan kommer landsbygdsminister även att träffa Japans minister med ansvar för jordbruks-, skogs- och fiskefrågor samt besöka svenska företag som är etablerade i Japan.

- Japan är en viktig marknad för svenska träråvaror och den teknik, kunnande och innovation som hör till industrin. 10 procent av den totala svenska exporten till Japan består av skogs- och träprodukter och vi exporterar till ett värde av över 2 miljarder kronor per år. Jag ser stora möjligheter till ett ökat utbyte med Japan. Båda länderna har gemensamma intressen och ambitioner att utveckla skogsbruket och användandet av trä för många olika ändamål, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sveriges ambassad i Tokyo arrangerar tillsammans med Business Sweden och Tillväxtanalys den exportfrämjande satsningen "The Treasures of the Forest" med start den 8 mars 2016. Syftet är att föra samman stora skogsintressenter, statstjänstemän, arkitekter och näringslivsrepresentanter från både Japan och Sverige, med fokus på hur svenska produkter, tjänster och innovationer kan öka handeln och bidra till att vitalisera landsbygden. Verksamheten kommer att planeras och genomföras tillsammans med viktiga japanska partners, och organiseras kring fyra huvudteman; Byggnation i trä, Bioenergi, Biomaterial och Skogsbruk.

En mängd olika svenska aktörer kommer att delta under skogsveckorna t ex Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna, Sveriges Arkitekter, Svenskt Trä, Business Sweden, Tillväxtanalys och Vinnova.

Förutom ministerns deltagande i olika seminarier och evenemang kopplat till de svensk-japanska skogsveckorna i Tokyo kommer han också att träffa svenska aktörer i Japan såsom IKEA, Husqvarna, Envirologic och Sweden House.

Landsbygdsministern befinner sig i Japan mellan den 6-11 mars och kommer även att ha flera bilaterala möten med japanska aktörer, däribland Japans minister med ansvar för jordbruks-, skogs- och fiskefrågor, Hiroshi Moriyama. Vid detta möte kommer bl.a. erfarenheter kring livsmedelsfrämjande diskuteras.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.