Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Sverige i solidaritet med Belgien

I dag möttes Europas inrikesministrar i Bryssel efter attentaten i veckan. Anders Ygeman var på plats från Sverige. Utöver mötet inkom i dag Belgien med en förfrågan om hjälp.

- Belgien har bett Sverige om hjälp med identifiering av offer i veckans attentat i Bryssel. Sverige har svarar positivt på den förfrågan. Svenska rättsmedicinalverket är redo att redan imorgon påbörja arbetet med
DNA-profilering, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Ministrarna antog följande uttalande: