Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige antar strategi för jämställdhet och hållbarhet inom FN:s livsmedelsorgan WFP

Regeringen har beslutat om en ny två-årig strategi för FN:s livsmedelsorgan, WFP, som framhåller vilka frågor Sverige ska driva för att ytterligare stärka organisationens verksamhet. Ökad upphandling i närområdet, användning av kontantkort och kuponger samt jämställdhet är några av prioriteringarna. Liksom att införa ett miljöledningssystem.

WFP är världens största humanitära organisation vars främsta mål är att med livsmedelsassistans rädda liv och minska hunger i katastrofer och krissituationer.

– WFP spelar en enormt viktig roll för att hjälpa kvinnor, män och barn i nöd. För att klara de rekordstora utmaningarna där behovet av akut nödhjälp har fördubblats på bara fyra år krävs att deras arbete vässas ytterligare, säger biståndsminister Isabella Lövin.

80 procent av behoven finns i krigs- och konfliktdrabbade områden. Flera av kriserna blir alltmer utdragna och många människor är beroende av akut nödhjälp från WFP och andra aktörer under flera år, ibland decennier.

– Som världens största humanitära organisation och stor uppköpare har WFP en jättestor potential att även påverka långsiktigt. Genom att i ökad utsträckning handla lokalt och ge hjälpbehövande kontaktkort och kuponger stärker de lokala marknader, jordbruk och kvinnors ekonomiska ställning. Genom att ta fram en plan för hur de ska jobba mer miljömässigt hållbart är jag övertygad om att de kan jobba mer effektivt, hitta synergier och frigöra resurser, säger Isabella Lövin.

Strategin är också ett led i Sveriges arbete för en mer strategisk styrning av FN-organen för att säkerställa långsiktigt hållbara resultat. 

Under 2014 nådde WFP ungefär 80 miljoner människor i över 80 länder med 3,2 miljoner ton livsmedelsbistånd.  Sveriges totala stöd till WFP under 2015 var omkring 725 miljoner kronor, varav 550 miljoner utgjordes av kärnstöd. För 2016 är kärnstödet 600 miljoner kronor, men totalen är inte klar än eftersom utbetalningar kan komma att göras under året till specifika kriser.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00