Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Tryggare villkor för doktorander och en attraktiv meriteringsanställning

Publicerad

Unga forskare bör få tydligare anställningar och en förutsägbar karriärstruktur. Det föreslår utredaren Ann Fust i forskar-karriärutredningen som i dag lämnas över till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Att attrahera unga, begåvade personer till en karriär inom akademin är en framtidsfråga. Sverige är ett litet land med stora ambitioner att vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. Utredningens förslag syftar därför till att stärka återväxten av unga forskare.

- Anslagen till svenska universitet och högskolor har ökat under lång tid och Sverige har sluppit de neddragningar som under de senaste åren drabbat flera andra länder, bland annat Danmark och Finland. Detta ger oss en unik chans att stärka vår konkurrenskraft genom att bli ännu bättre arbetsgivare, säger utredaren Ann Fust.

- För att kunna ligga i framkant när det gäller kunskap och forskning är det avgörande att det finns ett tydligt karriärsystem med goda villkor för anställningar på olika nivåer, från doktorander till professorer. Det finns annars en risk att många, framför allt kvinnor, väljer bort en akademisk karriär och det är ett slöseri med kompetens, både för individen och samhället. Det här är en väldigt viktig fråga och jag ser fram emot att ta del av utredarens slutsatser, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Utredaren föreslår bland annat att utbildningsbidragen för doktorander tas bort, att finansiering med stipendier avskaffas efter en övergångsperiod, att en meriteringsanställning med rätt till prövning för tillsvidareanställning införs, att nationella mål för antalet meriteringsanställningar beslutas av regeringen samt att uppföljning när det gäller visstidsanställningar och mobilitet mellan svenska och utländska lärosäten och mellan lärosäten och näringsliv införs.

För att ge en mer förutsägbar karriär för unga forskare anser utredaren att universiteten och högskolorna aktivt måste arbeta med tydliga karriärstrukturer, ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma regler.

- Långa perioder av kortsiktiga anställningar utvecklar inte den självständighet som framtidens forskningsledare behöver, säger utredaren Ann Fust.

I augusti 2015 påbörjade Ann Fust utredningen angående trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Arbetet är nu avslutat och i dag överlämnas alltså betänkandet till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Kontakt

Ann Fust
Särskild utredare, Forskarkarriärutredningen
Mobil 070-609 35 66
Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.