Utrikesminister Margot Wallström till EU:s utrikesministermöte i Bryssel

Utrikesminister Margot Wallström deltar i rådet för utrikes frågor, som hålls i Bryssel 14 mars.

Rådet kommer att diskutera förbindelserna med Ryssland. Det kommer också att diskutera Iran, framför allt de områden där förbindelserna nu återupptas och den bilaterala agendan. Beträffande fredsprocessen i Mellanöstern kommer ministrarna att ta upp möjligheten till ett internationellt fredstoppmöte under fransk ledning. Rådet kommer även att behandla den senaste utvecklingen i Libyen.

Kontakt

Louise Wileen Bjarke
Stabschef hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon 08-405 53 61
Mobil 073-0627877
e-post till Louise Wileen Bjarke