Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Vårdanalys får i uppdrag att utvärdera arbetsprocessen ”nationellt ordnat införande” av nya läkemedel

Det finns behov av att på ett tidigt stadium analysera om den nationella introduktionsprocessen av nya läkemedel verkligen leder till en mer jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig tillgång av nya läkemedel. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) får därför i uppdrag att utvärdera arbetsprocessen och vid behov lämna förslag på hur den kan förbättras.

– Jämlik tillgång till läkemedel är en självklar del av en jämlik vård. Där har "ordnat införande"-processen en viktig roll. Det är därför angeläget att den fungerar så bra som möjligt säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin genomfördes 2013-2014 en satsning för att utveckla en nationell process om ordnat införande av nya läkemedel. Sedan januari 2015 samarbetar alla landsting, Sveriges Kommuner och Landsting, flera myndigheter och läkemedelsföretag i denna process. Arbetet har resulterat i ett flertal rekommendationer, som har antagits av landstingen och regionerna. Det gäller läkemedel för behandling av exempelvis prostatacancer, malignt melanom, hepatit C och multipel skleros.

Det finns behov av att på ett tidigt stadium analysera om den nationella introduktionsprocessen av nya läkemedel verkligen leder till en mer jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig tillgång till dessa läkemedel. Vårdanalys får därför i uppdrag att utvärdera arbetsprocessen och vid behov lämna förslag på förbättringar. Vårdanalys ska också analysera processen med avseende på transparens, förutsägbarhet och effektiv resursanvändning.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2017.

Kontakt

Hanna Strandberg
Presskommunikatör, Socialdepartementet
Telefon 08-405 82 06
Mobil 072-500 49 96
e-post till Hanna Strandberg