Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Viktiga steg för gränsöverskridande e-legitimation

Publicerad

Regeringen gav idag E-legitimationsnämnden och Skatteverket varsitt uppdrag i syfte att skapa viktiga förutsättningar för gränsöverskridande användning av säkra e-legitimationer inom EU. Uppdragen kommer i sin förlängning att ge ökade möjligheter för svenska myndigheter att ta emot europeiska medborgare i sina e-tjänster, och även skapa förutsättningar för användning av svenska e-legitimationer i europeiska e-tjänster.

E-legitimationsnämnden har i dag fått i uppdrag att påbörja utvecklingen av den centrala tekniska arkitektur som krävs för att kunna hantera europeiska e-legitimationer i svenska digitala tjänster. Vidare ska E-legitimationsnämnden kartlägga krav och behov, påbörja etablering av stödfunktioner samt bedriva informationsinsatser och pilotprojekt.

Skatteverket har i sin tur fått i uppdrag att utreda möjligheterna till koppling mellan en utländsk e-legitimation och en individs svenska personnummer eller samordningsnummer samt att lämna de nödvändiga författningsförslag som krävs.

Uppdragen har sin utgångspunkt i det svenska genomförandet av EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS-förordningen), som från och med hösten 2018 bl.a. ställer krav på svenska myndigheter att erkänna särskilt anmälda europeiska e-legitimationer i nationella e-tjänster.

- Genom eIDAS-förordningen och regeringsuppdragen tar vi ett viktigt steg för att undanröjda gränshinder på den digitala inre marknaden. Det gör det betydligt lättare för privatpersoner och företag i kontakten med myndigheter i andra EU-länder, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Uppdragen skapar centrala förutsättningar för gränsöverskridande användning av säkra e-legitimationer, och möjliggör i förlängningen för exempelvis svenskar boende i utlandet att använda sin europeiska e-legitimation även för kontakt med svenska myndigheter. Då kan till exempel en dansk eller norsk e-legitimation användas för att inkomstdeklarera elektroniskt hos Skatteverket. På motsvarande sätt kommer en svensk e-legitimation kunna användas i europeiska e-tjänster, för att exempelvis hantera pensionsutbetalningar eller universitetsansökningar.

Regeringen har idag också fattat beslut om att förlänga E-legitimationsnämndens uppdrag om att säkerställa offentlig sektors omedelbara behov av fortsatt försörjning av e-legitimationer. Uppdraget skulle ha redovisats den 31 mars och förlängs nu till den 17 oktober 2016.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.