Ylva Johansson till ministerrådsmöte i Bryssel

Måndagen den 7 mars deltar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid EU:s ministerrådsmöte för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) i Bryssel.

Vid rådsmötet väntas ministerrådet anta utkast till gemensam sysselsättningsrapport samt rådsslutsatser om den årliga tillväxtöversikten. Ordförandeskapet och kommissionen kommer även att presentera en lägesrapport för arbetet med den sociala dialogen.

På dagordningen finns även en riktlinjedebatt om den Europeiska terminen 2016 med fokus på genomförandet av landsspecifika rekommendationer, samt en riktlinjedebatt om en ny kompetensagenda för Europa. Satsningar på kompetens och matchning är centrala för regeringens jobbagenda och mot den bakgrunden ser regeringen fram mot diskussionen.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial