Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Yrkesexamen för kuratorer

Publicerad

Regeringen har i dag gett Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att lämna förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Genom att inrätta en yrkesexamen för kuratorer, som ska ligga till grund för legitimation, kommer samma regler gälla för kuratorer som för de andra legitimationsyrkena inom hälso- och sjukvården.

Det finns i dag 19 reglerade yrken inom hälso- och sjukvården för vilka en yrkesexamen inom högskolan ligger till grund för legitimation. Fram tills nu har kuratorer inte omfattats av någon specifik yrkesexamen och inte heller legitimation.

- Legitimationen är väldigt viktig för patientsäkerheten. Den gör att patienten kan vara säker på att kuratorn har relevant utbildning och det kommer också gå att återkalla en legitimation om det skulle vara nödvändigt, det är bra för patienterna, säger Helene Hellmark Knutsson minister för högre utbildning och forskning.

Den skyddade yrkestiteln innebär att endast den som har erhållit en legitimation kan kalla sig för t.ex. kurator i framtiden.

I uppdraget ingår att UKÄ ska lämna förslag på kraven för examen såsom mål, självständigt arbete och övriga krav. Universitetskanslersämbetet ska därutöver föreslå ett namn för aktuell examen.

UKÄ ska även överväga om yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården ska uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 30 eller 60 högskolepoäng och redogöra för konsekvenserna av båda alternativen.

UKÄ ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2017.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00