Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

10 åtgärder för att motverka skatteflykt

Publicerad

Finansminister Magdalena Andersson presenterar i dag regeringens program mot skatteflykt och skatteundandragande.

- Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen. Skatteflykt och skatteundandragande innebär mycket stora kostnader för världens länder, säger finansminister Magdalena Andersson.

EU-länderna bedöms förlora 50 miljarder euro årligen på organiserade momsbedrägerier. Inom företagsbeskattningen bedömer OECD att det globala skatteundandragandet uppgår till 100-240 miljarder dollar om året.

Det bedrivs ett internationellt arbete i de här frågorna, bland annat inom ramen för G20/OECDs projekt mot skattebaserosion och vinstflyttning (BEPS) och genom det globala forumet för transparens och informationsutbyte på skatteområdet.

Ytterligare åtgärder behöver dock vidtas såväl på internationell som på nationell nivå. Regeringen ser följande åtgärder som centrala i det fortsatta arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt:

  1. Inkludera fler länder i globala standarder för transparens och informationsutbyte
  2. Inför automatiskt informationsutbyte om verkliga ägare
  3. Inför informationsplikt för skatterådgivare
  4. Skapa en global svart lista över icke samarbetsvilliga länder och inför skarpa motåtgärder
  5. Stärk arbetet mot momsbedrägerier
  6. Förstärk skattetilläggets avskräckande effekt
  7. Förstärk Skatteverkets resurser
  8. För upp skattefrågor på styrelsenivå i företagen
  9. Stötta kapacitetsbyggnad i utvecklingsländer
  10. Vidta ytterligare åtgärder mot inhemskt skattefusk och svartarbete

Läs mer om de olika åtgärderna.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Claes Lundgren
Ämnesråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 15 35