Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Alkoholpåverkade förare hindras med alkobommar

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att förbereda införandet av anläggningar för nykterhetskontroll, genom alkobommar, i tre till fem hamnar som bedöms lämpliga för detta.

Regeringen arbetar kontinuerligt med att öka trafiksäkerheten på de svenska vägarna. Sveriges trafiksäkerhetsarbete är känt över världen för sina framgångar, inte minst den svenska nollvisionen om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

- Varje år dör 50 personer i alkoholrelaterade olyckor. Det är 50 personer för mycket. Mot bakgrund av detta är dagens beslut mycket viktigt. Arbetet för nykterhet på vägarna är en förutsättning för att komma närmre nollvisionen. Alkobommarna kommer även att bidra till att skapa ordning och reda på vägarna, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

I uppdraget till Trafikverket ingår att:

  • identifiera och föreslå tre till fem lämpliga hamnar utifrån trafikvolym, kostnader, infrastruktur och kontrollsituation

  • inleda dialog och samarbete med hamnar som bedöms lämpliga utifrån trafikvolym, kostnader med mera

  • i samarbete med berörda myndigheter ta fram lösningar för logistik kring och finansiering av anläggningarna för nykterhetskontroll

  • analysera kostnadseffektiviteten och upprätta en tidsplan

  • förbereda upphandling av anläggningarna för nykterhetskontroller

En redovisning av uppdraget ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 31 oktober 2016.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Ökad trafiksäkerhet - inom alla trafikslag

Sverige är välkänt i världen för sitt arbete med nollvisionen och det framgångsrika trafiksäkerhetsarbetet i stort. Svenska lösningar inom trafiksäkerhet är också en betydande exportvara. Det vill regeringen ta tillvara på och utöka. Genom nysatsning på trafiksäkerhet intensifieras arbetet för ökad säkerhet och trygghet på vägarna. Ett ökat samarbete där innovationer och smarta lösningar ger goda effekter på trafiksäkerhet, miljö och trängsel är framgångsfaktorer i det fortsatta arbetet. Därtill kommer regeringen att fokusera på goda sociala villkor inom transportnäringen och en ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.