Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Analysgruppen Arbetet i framtiden överlämnar sin slutrapport

Publicerad

På förmiddagen i dag överlämnar analysgruppen för Arbetet i framtiden sin slutrapport till framtidsminister Kristina Persson på en slutkonferens i Rosenbad.

Analysgruppen är en av tre oberoende analysgrupper som tillsattes av Kristina Persson för ett år sedan. Gruppen har arbetat självständigt och slutsatser och förslag representerar inte nödvändigtvis regeringens syn eller inställning.

I slutrapporten redovisas förslag till åtgärder som regeringen bör vidta för att möta de utmaningar som globalisering, ny teknik, en åldrande befolkning och omfattande migration medför för framtidens arbetsmarknad. Två centrala uppgifter har identifierats för en arbetsmarknad på två ben. Den ena handlar om flexibilitet och kompetens på den ordinarie arbetsmarknaden. Den andra om att underlätta inträdet och inkludera fler i arbetslivet. Därutöver framhålls behov av åtgärder inom socialförsäkringssystemet för en arbetsmarknad som håller ihop.

De två andra analysgrupperna, Grön omställning och konkurrenskraft samt Global samverkan, överlämnar sina slutrapporter till framtidsministern den 18 april respektive den 26 april.

Kontakt

Norma Eriksson
Kommunikatör
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 070-328 35 02
e-post till Norma Eriksson

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Genvägar