Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Analysgruppen Global samverkan överlämnar sin slutrapport

Publicerad

I dag den 26 april presenterar analysgruppen Global samverkan sin slutrapport, ”Implementeringen av Agenda 2030 i Sverige och globalt: 5 kritiska områden och 40 förslag till svenskt agerande”, för framtidsminister Kristina Persson under en konferens i Rosenbad.

Analysgruppen är en av tre oberoende analysgrupper som tillsattes av statsrådet Kristina Persson för ett år sedan. Gruppen har arbetat självständigt och slutsatser och förslag representerar inte nödvändigtvis regeringens syn eller inställning.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som antogs av FN:s generalförsamling i september är på många sätt transformativ och unik. Agendan präglas av en hög ambitionsnivå och en tydlig vision för att möta de globala utmaningarna, såsom att utrota den globala fattigdomen och främja en hållbar framtid. De nya globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Analysgruppen Global samverkans uppdrag var att utgår från Agenda 2030 och analysera vad som krävs för ett effektivt och hållbart genomförande på några utvalda områden, såväl i Sverige som globalt. Fokus skulle ligga på de angelägna områden och mål som kräver nytänkande och för vilka svenska initiativ skulle kunna få särskild betydelse.

Analysgruppen valde att fokusera på följande fem kritiska strategi- och framtidsfrågor där gruppen lägger fram 40 förslag till svenskt agerande:

  1. Global Deal: Partssamverkan för anständiga arbetsvillkor och en inkluderande tillväxt,
  2. Ekonomiska och sociala rättigheter: Ett mer aktivt svenskt agerande,
  3. Globala cyberfrågor: Samverkan för ett effektivare svenskt deltagande i globala cyberfrågor,
  4. Migration och åtaganden i Agenda 2030: förslag till svenskt agerande för att bidra till agendans mål och delmål om migration och
  5. Agenda 2030: Möjligheter och utmaningar för det multilaterala systemet

Avslutningsvis blickar analysgruppen framåt och ger några övergripande medskick till regeringens fortsatta arbete med implementeringen av Agenda 2030 i Sverige och globalt.

Analysgruppen Arbetet i Framtiden lämnade sin slutrapport den 11 april och analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft den 18 april.

Kontakt

Sofia Östmark
Huvudsekreterare för analysgruppen Global samverkan, Kansliet för strategi- och framtidsfrågor
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.