Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft överlämnar sin slutrapport

Publicerad

I dag den 18 april presenterar analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft sin slutrapport och sina policyförslag till framtidsminister Kristina Persson under en slutkonferens i Rosenbad.

Analysgruppen är en av tre oberoende analysgrupper som tillsattes av statsrådet Kristina Persson för ett år sedan. Gruppen har arbetat självständigt och slutsatser och förslag representerar inte nödvändigtvis regeringens syn eller inställning.

I en hållbar framtid är ett fossilfritt och resurseffektivt välfärdssamhälle grunden för Sveriges välstånd, konkurrenskraft och vår solidaritet med världens människor. Sverige har målsättningen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och Sverige har goda förutsättningarna för att ligga i framkant. Men hur ska dessa visioner förverkligas? Vilka politiska beslut behövs under de närmaste mandatperioderna? Hur kommer det att påverka Sveriges konkurrenskraft? Den centrala utgångspunkten för analysgruppen är att höga politiska ambitioner för arbetet med omställningen mot hållbarhet kan gå hand i hand med utvecklingen av ett dynamiskt näringsliv och social trygghet.

I slutrapporten redovisar analysgruppen diskussionsunderlag och policyförslag om nödvändiga förändringar inom fem strategiska områden:

  • en klimatneutral industrisektor
  • hållbar konsumtion
  • mobilitet och transporter
  • finansiering av grön omställning
  • lokaltomställningsarbete

Förutom dessa strategiska områden vill analysgruppen påpeka att hållbarhetsarbete är ett förändringsarbete som kräver kunskap, kompetens och metod. Det är angeläget att detta område hanteras inom den närmaste framtiden utifrån ett liknande angreppsätt som i analysgruppens arbete.

Analysgruppen Arbetet i Framtiden lämnade sin slutrapport den 11 april. Analysgruppen Global samverkan kommer att överlämna sin slutrapport till framtidsministern den 26 april.

Kontakt

Nannan Lundin
Huvudsekreterare för analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft, Kansliet för strategi- och framtidsfrågor
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.