Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Biståndsminister Isabella Lövin till Nepal och Myanmar

Publicerad

På årsdagen av den förödande jordbävningen den 25 april besöker biståndsminister Isabella Lövin Nepal för att följa upp hjälpinsatsen. Därefter reser Lövin vidare till Myanmar vilket blir det första svenska ministerbesöket i landet sedan den nya regeringen tillträdde.

Myanmar

Biståndsministerns resa till Myanmar blir ett viktigt tillfälle att stärka relationerna med den nya regeringen. Viktiga steg mot demokrati har tagits under senare tid men många utmaningar kvarstår. Lövin besöker Yangon och huvudstaden Nay Pyi Taw för samtal med regeringsföreträdare, parlamentariker och civilsamhällesrepresentanter.

- Sverige stödjer landets demokratiseringsprocess och arbetet för fred och fattigdomsbekämpning. Det är viktigt för oss att samtala med beslutsfattare och andra aktörer om den fortsatta demokratiseringen och om hur vi kan fördjupa vårt samarbete med Myanmar, säger biståndsministern Isabella Lövin.

Ett besök genomförs till delstaten Rakhine i västra Myanmar, bland annat för samtal om hur situationen för den muslimska minoriteten rohingya kan förbättras. Sverige har en tydlig profil i frågor som SRHR, mediefrihet och kvinnors rättigheter i Myanmar. Sveriges biståndsstrategi till Myanmar ska ses över och resan är en viktig del i detta arbete. Sveriges nuvarande biståndstrategi gäller 2013-2017 och omfattar sammantaget högst 750 miljoner kronor.

Nepal

För precis ett år sedan, 25 april 2015, drabbades Nepal av en mycket förödande jordbävning, som två veckor senare följdes av ytterligare ett skalv. Nästan 9000 människor miste livet och stora delar av landets infrastruktur förstördes. Biståndsminister Isabella Lövin reser till Nepal för att följa upp den humanitära insatsen efter katastrofen. Lövin kommer bland annat besöka projekt som leds av FN:s utvecklingsprogram, UNDP.

- Den fruktansvärda jordbävningskatastrofen drabbade hundratusentals människor. Nu är det viktigt att dra lärdomar för att se hur effekterna av liknande katastrofer kan mildras och hur hjälpinsatser kan bli än bättre. Dessa lärdomar är viktiga inför det internationella humanitära toppmötet i maj, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Biståndsministern kommer även att träffa företrädare för Nepals regering. Sveriges stöd till Nepal uppgick till drygt 90 miljoner kronor förra året, bland annat genom World Food Program, Internationella Röda Korset och Individuell människohjälp.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00