Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsbehovet i Stockholm på agendan under paneldiskussion

Publicerad

På onsdag den 6 april medverkar bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan i ett panelsamtal kring den framtida bostadsförsörjningen i Stockholm. Temafrågan under samtalet, som arrangeras av Bostadsforum, är om det går att bygga snabbt, billigt och hållbart?

Bostadsforum är Stockholms byggmästareförenings och Kommunförbundet i Stockholms Läns (KSL) gemensamma forum för bostadsfrågor. De har bjudit in bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan till ett panelsamtal för att diskutera hur bostäder kan byggas så att det blir möjligt för hushåll med små ekonomiska resurser att etablera sig på bostadsmarknaden.

Tid: Onsdag den 6 april, kl. 8.00
Plats: Lokal New York, World Trade Center, Stockholm

 

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.