Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Brottsmisstänkta får bättre tillgång till försvarare

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss angående genomförandet av EU:s försvarardirektiv. Målet med förslagen är bättre tillgång till försvarare och ett särskilt barnperspektiv.

- Vi lägger förslag som bland annat innebär att en misstänkt som företräds av en offentlig försvarare får en oinskränkt rätt att träffa eller på annat sätt kontakta sin försvarare, säger inrikesminister Anders Ygeman

Förslaget gäller både offentlig försvarare och en privat försvarare som uppfyller motsvarande krav.

- Vi lägger förslag om en uttrycklig regel att ett barn som har frihetsberövats ska ha rätt att omedelbart få en närstående underrättad om skälen till att de blivit frihetsberövade, säger inrikesminister Anders Ygeman

Inom EU pågår ett arbete med att stärka misstänkta och tilltalades processuella rättigheter. Som ett led i det arbetet har ett direktiv om försvararrättigheter antagits. I lagrådsremissen föreslås de lagändringar som krävs för att genomföra direktivet.

Förslagen föreslås träda i kraft den 27 november 2016.

Lagrådsremiss: Genomförande av EU:s försvarardirektiv

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.