Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fler möjligheter att förverka vinster från brott

Publicerad

För att minska utbytet av brott ska möjligheterna att förverka vinster från brottslig verksamhet utökas. Det föreslår regeringen i en proposition som lämnats till riksdagen. Förslaget är en del av regeringens satsning mot organiserad brottslighet.

För att kriminella inte ska gå vinnande från sina brottsliga handlingar är det viktigt att rättsväsendet har tillräckliga möjligheter att beröva kriminella deras brottsvinster. Regeringen föreslår därför i en proposition att rättsväsendet ska få utökade möjligheter att förverka brottsvinster som påträffas hos personer som döms för vissa brott, oavsett om dessa kan kopplas till det aktuella brottet.

– Att gå på pengarna, det vill säga förverka vinster från brott, har visat sig vara mycket effektivt i kampen mot organiserad kriminalitet. Nu utökar vi den möjligheten, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslagen innebär i korthet:

  • Förverkande av brottsvinster ska kunna omfatta fler fall än i dag vid brott som har samband med organiserad brottslighet (utvidgat förverkande).
  • Om en fällande dom inte är möjlig, på grund av att personen som begått brott har avlidit eller om brottet är preskriberat, föreslås utökade möjligheter att förverka brottsvinsten.
  • Möjligheterna att erkänna och verkställa beslut om förverkande som fattats i andra EU-medlemsstater föreslås utökas genom anpassningar i svensk lagstiftning.

Genom lagändringarna genomförs även EU:s direktiv om förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Prop. 2015/16:155 Utökade möjligheter till förverkande

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh