Förlängd tid för 3:12-utredningen

Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden för 3:12-utredningen till senast den 1 november 2016.

Skälet för förlängningen är att utredningens sekretariat inte har varit fullt bemannat under utredningstiden. De frågor som uppdraget gäller är omfattande och komplexa. Det är angeläget att utredningen får förutsättningar att genomföra uppdraget på bästa sätt.

Tilläggsdirektivet innebär att uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2016.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Marianne Kilnes
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 21 66